Zasuwa burzowa fi 50

99,50  z VAT

Opis

Urządzenie przeciwzalewowe DN 50 przeznaczone jest do montażu w instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej.

Zasuwa została wyposażona w opcję ręcznego zamknięcia klapy zwrotnej, co uniemożliwia przepływ ścieków w obie strony. Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie przykrych zapachów wydobywających się z instalacji kanalizacyjnej w przypadku jej dłuższego nieużytkowania.

Przeznaczenie i zakres stosowania: do kanalizacji bezciśnieniowej (maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bara), do montażu na rurach kanalizacyjnych odpływowych i tym samym nie przeznaczone do montażu na urządzeniach chłodniczych i grzewczych.

Montaż: Kierunek przepływu ścieków musi być zgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na pokrywie zaworu.


ZASADA DZIAŁANIA

Zawór zwrotny zamyka się automatycznie gdy następuje cofanie się ścieków. Ważne jest by dźwignia zaworu znajdowała się w pozycji „ON” by umożliwić odpływ ścieków.

Zamykanie awaryjne: Dźwignia zaworu w pozycji „OFF” uniemożliwia przepływ ścieków w obie strony.

Konserwacja: Zawór zwrotny należy sprawdzać minimum 2 razy w roku. Podczas kontroli lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania zaworu należy zdjąć pokrywę, sprawdzić uszczelki, oczyścić i wymienić uszkodzone części.