Otulina czerwona grubość 6mm -różne średnice

Izolacja na rury – średnica 15mm, 18mm, 22mm, 28mm, 35mm

Grubość ścianki 6mm.

Otulina w prostych odcinkach długość 2 metry.

Otuliny laminowane (czerwone) służą do montażu podtynkowego, a folia zabezpiecza otulinę przed działaniem zaprawy cementowo-wapiennej oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

  • Gęstość pozorna ze spienionego polietylenu 30 – 35 kg/m³
  • Odporność na temperatury od -65°C do +95°C
  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/mK]
  • Skurcz wzdłużny w temperaturze 95°C poniżej 1,65%
  • Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ 3500

Otuliny z pianki polietylenowej posiadają właściwości powstrzymujące dyfuzję pary wodnej, co jest ochroną rur przed roszeniem i korozją. W związku z bardzo małą chłonnością wody (po 24 godzinach WAvśr = 0,1 [%]) otuliny praktycznie nie nasiąkają wodą.

technika grzewcza i wyposażenie łazienek