Rury i kształtki oc i czarne
Rura czarna bez szwu- różne średnice
Rura czarna ze szwem- różne średnice
Rura ocynkowana- różne średnice
Korek czarny-różne średnice.
Śrubunek czarny-różne średnice.
Redukcja czarna-różne średnice.
Trójnik redukcyjny czarny-różne średnice.
Trójnik czarny-różne średnice.
Nypel czarny-różne średnice.
Mufa czarna-różne średnice.
Kolano nyplowe czarne żeliwne-różne średnice.
Kolano czarne-różne średnice.