Czujnik alarmujący wycieku gazów

Czujnik alarmujący wycieku gazów jest urządzeniem domowego użytku zaprojektowany z wykorzystaniem zaawansowanej techniki elektronicznej do wykrywania gazu.

Może również być stosowany w małych firmach. Jest urządzeniem autonomicznym , czyli pracuje niezależni. Jest bardzo czuły w wykrywaniu ulatniających się gazów powszechnego użytku takich  jak gaz ziemny , propan i butan. Wbudowany sensor reaguje bezpośrednio na gazy i generuje sygnał napięciowy. Kiedy stężenie gazu przekroczy ustawiany fabrycznie poziom , czujnik generuje alarm akustyczno-optyczny aby powiadomić użytkowników , odpowiednio wcześnie o zachowaniu środków ostrożności.

  • Wykrywa gaz ziemny -LNG – gaz z sieci miejskich , w którego składzie jest meta ( składnik palny)
  • Wykrywa gaz propan/butan – LPG- stosowany w dużych przydomowych butlach przenośnych oraz powszechnie używany do zasilania pojazdów mechanicznych
  • Napięci : 230V / 50-60Hz
  • Moc: <3W
  • Zakres temperatury: -5 C ~45 C
  • Zakres załączenia alarmu : ,25% LEL ( LEL- dolna granica wybuchowości gazu)
  • Głośność alarmu: > 85db/3m

technika grzewcza i wyposażenie łazienek